1. logo
    مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران
    • تاریخ : امروز یکشنبه 5 خرداد ماه 1398  1. کلاهبرداري از جامعه ايثارگري تحت پوشش بنياد استان خوزستان

    فردي به نام خانم م . ا با طرح ادعاهايي مبني بر رابطه خويشاوندي با يکي از کارکنان اداره­ کل بنياد استان خوزستان و فرزند شهيد بودن، اظهار داشته؛ « در قبال اخذ حق دلالي توانايي تسهيل اخذ وام نرم مسکن را دارم.» شايان ذکر است مشاراليها با اين شگرد مذکور مبلغ 7 ميليون ريال از جامعه ايثارگري تحت پوشش بنياد استان کلاهبرداري نموده است