1. logo
    مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران
    • تاریخ : امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه 1397  1. شخصي مجهول الهويه ساعت 12.30 روز پنج شنبه مورخ 18/2/93 ، ضمن تماس با تلفن همراه رئيس بنياد شهيد و امور ايثاگران شهرستان …………….. خود را نماينده رياست محترم جمهور معرفي نموده و قصد اخذ اطلاعات افراد جامعه هدف و سوء استفاده از آن را داشته است.