1. logo
    مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران
    • تاریخ : امروز دوشنبه 6 خرداد ماه 1398  1. فردي ناشناس به نام خ. کريمي اخيراً بابرقراري تماس تلفني از طريق شماره 02188800237 با برخي از افراد جامعه ايثارگري تحت پوشش بنياد استان مرکزي ، خود را کارگزار شرکت بيمه دي معرفي کرده و خواستار دريافت وجه در قبال بيمه نمودن آنان شده است.