1. logo
    مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران
    • تاریخ : امروز یکشنبه 28 بهمن ماه 1397  1. فردي ناشناس به نام خ. کريمي اخيراً بابرقراري تماس تلفني از طريق شماره 02188800237 با برخي از افراد جامعه ايثارگري تحت پوشش بنياد استان مرکزي ، خود را کارگزار شرکت بيمه دي معرفي کرده و خواستار دريافت وجه در قبال بيمه نمودن آنان شده است.