1. logo
    مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران
    • تاریخ : امروز پنجشنبه 4 بهمن ماه 1397  1. يک شرکت تعاوني مسکن در يکي از استانها با تهيه يک مهر که تقريبا از آرم بنياد کپي برداري شده عامدا با سوء استفاده از آرم بنياد  در پي جلب اعتماد افراد مي باشند در ضمن با توجه به نياز خانواده ها به مسکن ، ظاهرا استقبال خوبي براي عضويت در شرکت مذکور شده است . لذا ……